قوانین امتیازات

قوانین لاکی : کاربران به صورت خودکار بعد از ثبت نام و ورود به حساب کاربری امتیازات مربوطه را کسب میکنند و بابت بازدید روزانه به صورت ثابت ۱ لاکی دریافت میکنند در صورت عدم دریافت این مقادیر با حساب کاربری پشتیبان در ارتباط باشید

مابقی امتیازات مطرح شده که بابت آن کاربر لاکی دریافت میکند بعد از دریافت همه امتیازات بازبینی میشود توسط پشتیبانان سایت و درصورت مشاهده خلاف قوانین کلی سایت آن امتیاز از کاربر کسر خواهد شد


قوانین لاکی رف : کاربران بعد از کسب این امتیاز از طریق لینک رفرال امتیاز خود را دریافت خواهند کرد . امتیازات توسط پشتیبانان سایت بررسی خواهند شد و کاربرانی که با ایمیل های فیک ثبت نام کرده و معتبر نباشند حذف و امتیاز از کاربر اصلی کسر خواهد شد

کاربران با سرویس های ایمیل معتبر مانند جی میل یاهو و دیگر سرویس های معتبر باید ثبت نام کنند و صحت فیک نبودن کاربران تایید میشود