معرفی امتیازات

انواع امتیازات سوشیال مدیا

۱. لاکی Laqi

۲. لاکی رف Laqi Ref

۳. لاکی لنسر Laqi Lancer


لاکی : یک امتیاز منحصر بفرد که کاربران با انجام فعالیت های گوناگون و متنوع میتوانند کسب کنند از ثبت نام و تکمیل پروفایل شخصی تا فعالیت های گروهی و کریپتویی در گروه ها انجمن ها ایونت ها و خیلی از رویداد های مختلف

کاربران با جمع آوری لاکی میتوانند خیلی از محصولات و سرویس های تو بی تی سی را استفاده کنند


لاکی رف :‌ نوع دوم امتیازات لاکی رف است که کاربران با انتقال لینک رفرال خود به دوستانشان و ثبت نام آن اشخاص با کد رفرال شما میتوانید کسب کنید این امتیاز هم مانند لاکی جدا محاسبه میشود و میتوانید از سرویس ها و محصولات مختلف بهره مند شوید

برای نحوه امتیازات و مقادیر عددی به جدول امتیازات مراجعه کنید

توجه داشته باشید این امتیازها (فعلا) ارتباطی به توکن لاکیرا نداشته و محاسبات آن و نحوه استفاده آن به انواع مختلف میباشد

به طور مثال شما میتوانید عضو یک گروه خاصی شوید که هزینه ورودی به آن گروه یک مقدار مشخصی لاکی یا لاکی رف میباشد که شما با پرداخت اتوماتیک این مقدار از ان گروه و محتویات آن بهره مند خواهید شد

برای مشاهده آخرین خدمات و سرویس ها میتوانید به صفحه خدمات مراجعه کنید


لاکی لنسر :‌ نوع سوم امتیازات لاکی لنسر هستند که کاربران با توجه به تسک های عملی تعریف شده میتوانند به انجام آنها اقدام نماییند