#Watchlist Update 21 February 2024

Crypto 4H : – Rune –

از لول و تحلیلی که در چارت Rune با شما به اشتراک گذاشته شد استفاده کردی ؟
تحلیل هارو دنبال میکنید یا این سود های رایگان به راحتی از دست میدی؟

10% بدون اهرم پرافیت

مقالات مرتبط

#Gold#CPI_Trade

امروز در کانال VIP قبل ساعت 15:37 دقیقه نقاط مهم طلا برای تریدبا خبر CPI به اشتراک گذاشتیم و اتفاقی که افتاد جالب بود طلا…

پاسخ‌ها