خرید قبل پامپ یا پیش بینی کریپتو!

🚨 رسمی؛ فدرال رزرو طبق انتظارات نرخ بهره را در عدد 5.5 درصد ثابت نگه داشت!

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها