#Watchlist #Update 26 February 2024

این تحلیل از آواکس یادتونه ؟ اینتری لانگ برای اسکلپ دادیم

زمانی که همه لیکویید میشن در کف هانت تازه لول های TOBTC فعال میشه رفیق

   24 درصد بدون اهرم که با یک اهرم 5 یا 10 حدودا 240% پرافیت خالص

Crypto 4H : AVAX

مقالات مرتبط

#Gold#CPI_Trade

امروز در کانال VIP قبل ساعت 15:37 دقیقه نقاط مهم طلا برای تریدبا خبر CPI به اشتراک گذاشتیم و اتفاقی که افتاد جالب بود طلا…

پاسخ‌ها